h
17 september 2014

Koempelpensioenen

Commentaar (11/9)

Lees verder
13 september 2014

OUD-MIJNWERKERS IN VERZET TEGEN OVERDRACHT VAN HUN PENSIOENEN AAN AEGON

De door de Limburgse media zo bejubelde overdracht van de pensioenen van de oud-mijnwerkers aan verzekeraar Aegon stuit op steeds groter verzet van de oud-mijnwerkers. In de eerste plaats omdat zij hierover nooit zijn geraadpleegd. In de tweede plaats omdat Aegon heeft laten weten dat de pensioenen nooit meer verlaagd maar ook niet meer verhoogd zullen worden. Op initiatief van de SP-fractie in de provinciale staten van Limburg spraken de Limburgse statenleden op vrijdag 12 september 2014 over deze overdracht. Op de publieke tribune zat een delegatie van de oud-mijnwerkers.

Lees verder
5 september 2014

Ontkluizing van de Roode beek.

Het zal niemand zijn ontgaan dat men in Brunssum begonnen is aan het project Ontkluizing van de Roode beek. Op uitnodiging van de Gemeente Brunssum toog de SP naar een informatieve bijeenkomst alwaar wij presentatie zouden krijgen over dit project. Dit omdat wij zeer benieuwd waren naar wat er daar staat te gebeuren. Na een korte informatieve inleiding werden wij per huifkar en middels een wandeling langs het traject gevoerd alwaar straks een prachtig groen dal zal zijn gevormd. Moeilijk voor te stellen bij deze desolate aanblik maar als we het mogen geloven ziet het er eind 2015 prachtig uit. De Roode Beek die nu nauwelijks zichtbaar is zal straks prominent door het aangelegde gebied kunnen meanderen en kunnen wij allen genieten van een prachtig stukje natuur dat een verbinding vormt tussen het Schutterspark en de Brunssummerheide. Dat stukje Brunssum zal onherkenbaar veranderen maar  wat we ervoor terug krijgen lijkt een prachtig stukje natuur en recreatie gebied te worden.

Lees verder
6 juli 2014

Motie SP verworpen

Op de raadsvergadering van 25 juni heeft de SP haar eerste motie ingediend.
Dit betrof de nieuwe invoering van de gemeentelijke verordening leerlingenvervoer Speciaal Onderwijs.

Lees verder
6 juni 2014

Kandidaten kunnen zich melden voor Provinciale Statenverkiezingen 2015

De kandidatenstelling voor de Provinciale Statenverkiezingen  Limburg van 18 maart 2015 is geopend.

Lees verder
18 mei 2014

Marktactie Europese verkiezingen.

Zaterdag 10 mei waren wij; ondanks het zeer slechte weer, toch aanwezig in het centrum van Brunssum om met de bezoekers van de weekmarkt en de winkels in gesprek te gaan over de aanstaande Europese Verkiezingen op donderdag 22 mei.

Lees verder
15 april 2014

Terug in de gemeenteraad

De SP-fractie in Brunssum is in meerdere opzichten een bijzondere. De partij keert na jaren van afwezigheid terug met de enige twee vrouwen in de hele gemeenteraad, die nog hun politieke debuut maken ook.

Lees verder

Pagina's