h

Uit de raad: betoog bibliotheek

15 november 2018

Uit de raad: betoog bibliotheek

De laatste paar maanden zijn er vele discussies gevoerd met betrekking tot de bibliotheek. Allereerst kwam het bestuur en zijn medewerkers van de bibliotheek om de Raad verschillende scenario’s voor te leggen. Het bestuur gaf daarnaast aan dat ze willen inzetten op nieuwe ontwikkelingen zoals activiteiten in de wijk zoals bv een taal café of samenwerking op zoeken met scholen en sociaal-culturele instellingen en dan nog meer inzetten op taalontwikkeling en het bestrijden van laaggeletterdheid. De SP kan dit alleen maar toejuichen.

Vervolgens komt de vraag wat dit de gemeente gaat kosten? Want dat de bibliotheek met de huidige subsidie niet meer rond kan komen is een voldongen feit. Jarenlang is er namelijk bezuinigd op de bibliotheek en het is geen publiek geheim dat Brunssum op 1 gemeente na, de  laagste subsidie betaalt van heel Parkstad. De SP is al een paar keer tegen deze bezuinigingen in het geweer gekomen. Nu heeft de Raad vorig jaar uitgesproken dat zij voor het behoud zijn van een volwaardige bibliotheek en de bezuiniging van 2018 is toentertijd gelukkig teruggedraaid.

De SP is de afgelopen maand de straat opgegaan om de burgers van Brunssum zelf  maar eens te bevragen hoe zij erover denken. De twee belangrijkste vragen waren: vinden zij het bestaan van een volwaardige bibliotheek belangrijk en vinden zij dat het huidige subsidiebedrag omhoog kan? Daaruit kwam overduidelijk naar voren dat 86% van de ondervraagden voor een volwaardige en zelfstandige bibliotheek is en 80% van hen voor de verhoging van de subsidie is. Dat wil zeggen als we de bijdrage structureel verhogen naar 150.000 euro per jaar.

Op vallend was wel dat er meerdere mensen daarbij opmerkten dat het geld niet naar stenen of naar een directeur moet gaan maar naar de ontwikkeling van de bibliotheek.

Het goede nieuws in dit raadsvoorstel is dat de geplande bezuiniging voor 2019 is teruggedraaid. Verder wil dit college 85.000 euro inzetten voor de aansturing, transitiemanegement, coaching van het personeel. Wat wij missen in dit voorstel is met name de ontwikkeling die de bibliotheek wil inzetten op activiteiten in de wijken, het samenwerken met de scholen en de sociaal-culturele instellingen. Dit zal nog worden onderzocht. Het definitieve besluit wordt pas genomen voor 2020. Maar waarom wordt dit besluit weer doorgeschoven? Waarom worden er nu geen knopen doorgehakt? Wederom lijkt dit college zich te verschuilen achter de mening van de Raad. Of wil dit deze coalitie  gewoon geen extra geld uitgeven aan de bibliotheek? Wat de SP betreft is het zo duidelijk als wat: geef de Bieb genoeg geld om zijn nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten Dan heb je pas een volwaardige bibliotheek die voldoet aan de wensen van de meerderheid van de Brunssumse bevolking.

 

Namens de SP, fractievoorzitter Katinka Coenen.

Reactie toevoegen

U bent hier