h
9 september 2018

Zonnepanelen tellen mee bij de WOZ-waarde en het eigenwoningforfait!

Marcel Schrijen. Gemeenteraadslid SP Brunssum.

De waarde van zonnepanelen op een huis mag worden meegerekend bij de WOZ-waarde van de woning. Dat meldt belastingadvieskantoor Meijburg op basis van een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Een inwoner van Emmen ging in beroep tegen de bepaling van de WOZ-waarde van zijn huis. De gemeente had die vastgesteld op 223.000 euro, waarbij 3.000 euro werd gerekend voor de zonnepanelen.

De klager vond de berekende WOZ-waarde sowieso al te hoog en vond tevens dat de zonnepanelen niet hadden mogen meetellen hierin, maar de rechtbank ging hier niet in mee.

Lees verder
6 juli 2018

Uit de raad

Dinsdag 3 juli

Jaarstukken 2017

 

Voorzitter,

In de jaarstukken van 2017 staat vermeld dat er een positief resultaat te zijn van 3,1 miljoen euro is. De grootste oorzaak is dat er hoge bijramingen zijn geweest in de programmarapportage. Zonder deze bijramingen zou het resultaat van 2017 990.000 euro positief zijn geweest. Ook het Sociaal Domein heeft zonder deze bijraming nog een overschot van wel 179.000 euro! Dat is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Er wordt nu al een paar jaar geroepen dat er op Sociaal Domein oplopende tekorten zijn.

Lees verder
6 juli 2018

Belastingverhoging woningcorporaties

Marcel Schrijen, Fractielid en SP woordvoerder wonen Brunssum

Beste burgers,

De SP Brunssum heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het volgende:

Inleiding:
De regering legt de woningcorporaties extra belastingen op van een miljard euro. Zo worden corporaties zwaar geraakt door de ATAD-richtlijnen (de Anti Tax Avoidance Directive, bedoeld om belastingontduiking van bedrijven tegen te gaan). Dat is bizar. Op deze manier wordt veel geld onttrokken aan de kassa van de corporaties. Dat gaat ten koste van broodnodige investeringen in goede betaalbare woningen. En het is ook niet nodig. Frankrijk en België laten zien dat vrijstelling voor corporaties mogelijk is. 

Lees verder
7 juni 2018

Oproep aan de leden: Tribune bezorgers gezocht!

Helena Schrijen, Afdelingsvoorzitter

Beste tribune lezers, geachte partijleden

Het vakantieseizoen is bijna aangebroken en alle politieke acties lopen bijna op hun einde. Ik heb drie vragen voor jullie:

Lees verder
30 april 2018

Uit de raad

Dinsdag 10 april 2018

Voorzitter,

De SP vindt het  zeer belangrijk dat raadsleden integer zijn en dat het bestuur van onze gemeente van onbesproken gedrag is.

De vraag is echter of deze aanpak waar wij vandaag over moeten besluiten, ons echt vooruit helpt. 

Lees verder
16 april 2018

De foutieve beweringen door BBB lijst Palmen in de consumentenwijzer week16/2018 over de SP.

Wat BBB lijst Palmen in de Consumentenwijzer beweert slaat nergens op.

Eerst de feiten:

1. Palmen beweert dat de SP Heerlen het ziekenhuis van Brunssum heeft afgepakt.

Gemeenten hebben geen zeggenschap over ziekenhuizen, ook Heerlen niet. Daarvoor moet je helaas bij de zorgverzekering zijn. De zorgverzekering heeft immers ook de fusie afgedwongen met het zo goed als failliete Orbis in Geleen en het toenmalige Atrium. Daar was niemand in Heerlen of Parkstad blij mee, maar daar had niemand iets over te zeggen. Die fusie was in het nadeel van Heerlen, Kerkrade en Brunssum en de gevolgen daarvan en, inclusief de financiële tekorten, zijn nog steeds voelbaar.

Lees verder
18 maart 2018

Uit de raad

Betoog onderzoeken integriteit Dhr. Palmen 6 maart 2018

 

Voorzitter,

Er valt heel veel te zeggen over deze kwestie die Brunssum nu al zo lang in de greep heeft. Ik zal me vanavond beperken tot  enkele hoofdlijnen.

Lees verder
8 februari 2018

Het verkiezingsprogramma is bekend

 

Foto: SP

Lees verder
17 januari 2018

SP ONDERZOEKT DRUKTE OV BIJ ANDERE SCHOLEN IN REGIO PARKSTAD

Vorige week berichtte De Limburger over de enorme drukte op de buslijnen 20 en 21 naar twee middelbare scholen in Heerlen. Bussen zitten stampvol en leerlingen komen te laat op school, doordat ze niet op tijd uit kunnen stappen of niet meer in de bus passen. De SP heeft de kwestie aangekaart in de provincie, die verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer. De SP vraagt zich af of dit probleem niet bij meer scholen in de regio speelt. Daarom is de SP vandaag begonnen met een enquête om dit in kaart te brengen.

Lees verder
20 december 2017

Uit de raad

Betoog onderzoekscommissie

Uit de raadsvergadering d.d. 12-12 2017

We worden nu al maanden gegijzeld door deze situatie waarbij de huidige coalitie 2 fouten heeft gemaakt.

Lees verder

Pagina's