h
3 juli 2020

Motie voor 14 aangenomen!

In de raadsvergadering van dinsdag 30 juni heeft de SP een motie ingediend om het bestuur van Brunssum te vragen het kabinet middels een brief op te roepen het minimumloon te verhogen naar 14. PAK en PvdA Brunssum waren mede indieners van deze motie. Deze is met 15 stemmen voor en 5 tegen aangenomen. Hieronder vindt u de verdediging van de motie en de tekst van de motie zelf:

Lees verder
18 juni 2020

Sta op Voor 14, gemeentebestuur Brunssum!

Klik op de link om naar de petitie te gaan: https://actie.degoedezaak.org/petitions/sta-op-voor-14-gemeentebestuur-brunssum?share=9c5e2fc4-c61e-482b-9dac-1b9ae6948cf2&source=email-share-button&utm_source=email

Wij roepen het gemeentebestuur Brunssum op om zich uit te spreken voor een verhoging van het minimumloon naar €14!

Het coronavirus laat zien dat thuiszorgmedewerkers, schoonmakers en distributiemedewerkers ons land draaiende houden. Bijna 1 miljoen mensen in een vitaal beroep verdienen echter bitter weinig. Zij moeten het doen met een inkomen van minder dan €10 bruto per uur. We zien nu meer dan ooit: zij verdienen beter!

Lees verder
28 mei 2020

SP steunt motie PAK opvang bieden aan alleenstaande vluchtelingenkinderen

In de vluchtelingenkampen in Griekenland doen zich mensonterende omstandigheden voor. In feite speelt er zich op Europees grondgebied een humanitaire ramp af waarop de Europese Unie tot nu toe nog geen passend antwoord op heeft gevonden. Op de Griekse eilanden leven alleenstaande kinderen in vluchtelingenkampen die ernstig lijden onder de erbarmelijke omstandigheden (lekkende tenten, apathische kinderen, zelfmoordpogingen onder minderjarigen, uitbraken van besmettelijke ziekten etc.). Het PAK heeft daarom in de raad van dinsdag 26 mei jl. een motie ingediend om het kabinet op te roepen 500 van deze kinderen op te vangen in Nederland. De SP Brunssum staat hier volledig achter.

Lees verder
28 mei 2020

Uit de raad: motie afschaffen verhuurderheffing aangenomen!

In de eerste digitale gemeenteraadsvergadering van dinsdag 26 mei jl. is een motie over het afschaffen van de verhuurderheffing aangenomen met 17 stemmen voor en 3 tegen. Deze motie roept het college van burgemeester en wethouders op om er bij minister Ollongren op aan te dringen deze heffing af te schaffen omdat de corporaties dan kunnen investeren in nieuwe woningen, onderhoud en verduurzaming en omdat dan de huren omlaag kunnen. De SP heeft deze samen met het CDA ingediend. Hieronder vindt u de verdediging van de motie en de tekst van de motie zelf:

Lees verder
2 mei 2020

Brief aan Weller: stop de huurverhoging!

Foto: SP

 

Onderstaande is een brief waarin wij Weller dringend hebben verzocht om af te zien van de geplande huurverhoging

 

Onderwerp: 0% = genoeg. Stop de huurverhoging!

 

 

Geachte heren Gorgels en Kersjes,

 

Via deze brief wil de SP Brunssum u dringend verzoeken om af te zien van de geplande huurverhoging. Vorig jaar had 50 procent van alle huurders moeite met het betalen van de huur. Door de recente gezondheids- en economische crisis krijgen veel van uw huurders te maken met een terugval in inkomsten. Het is daarom van groot belang dat huurders in deze onzekere tijden niet ook nog eens te maken krijgen met de door u aangekondigde lastenverzwaring.

Lees verder
30 april 2020

SP Brunssum vraagt College B&W inzet voor huurbevriezing

Foto: SP

Iedereen heeft recht op een betaalbaar, kwalitatief goed huis. De huidige corona- crisis dreigt ook een wooncrisis te worden of die te versterken. Een huurverhoging zal grote groepen Brunssummers hard raken. Woningcorporaties versturen op dit moment de brieven waarin ze een verhoging van de huren aankondigen. SP Brunssum vindt dat ongepast, onrechtvaardig, zeker als daarbij in ogenschouw wordt genomen dat de vorige (economische) crisis heeft geleid tot een extra belasting: de verhuurdersheffing. In de Eerste Kamer werd deze week een motie van SP senator Tiny Kox aangenomen om de huren te bevriezen. Lees hieronder de vragen die we het college stellen en het volledige artikel.

Lees verder
29 april 2020

De SP in Limburg start een posteractie ‘Onze Helden’

Alle afdelingen van de SP in Limburg lanceren samen de postercampagne ‘Onze Helden’ waarmee zij alle mensen in een vitaal beroep een hart onder de riem willen steken en samen met hun strijden voor betere lonen en arbeidsvoorwaarden. 

Neoliberale politici maakten de afgelopen veertig jaar van de zorg een markt en hebben hard bezuinigd op voorzieningen die in tijden van crisis opeens vitaal blijken te zijn. Ziekenhuizen konden onder dit kabinet failliet gaan. Mensen in vitale beroepen moesten massaal staken voor een beetje meer loon en arbeidsvoorwaarden. Diezelfde zorgmedewerkers, schoonmakers, (bus)chauffeurs, vuilnismannen en docenten vingen vorig jaar nog bot bij dit kabinet. Juist nu zijn zij de belangrijkste mensen in onze samenleving. En dat verdient respect. 

Lees verder
24 maart 2020

stop huis uitzettingen tijdens de corona crisis!

Vandaag hebben we vragen opgestuurd naar het college mbt
stopzetting huisuitzettingen, water- en stroomafsluitingen ivm de Corona crisis.

Lees verder

Pagina's