h
15 november 2018

Uit de raad: betoog bibliotheek

De laatste paar maanden zijn er vele discussies gevoerd met betrekking tot de bibliotheek. Allereerst kwam het bestuur en zijn medewerkers van de bibliotheek om de Raad verschillende scenario’s voor te leggen. Het bestuur gaf daarnaast aan dat ze willen inzetten op nieuwe ontwikkelingen zoals activiteiten in de wijk zoals bv een taal café of samenwerking op zoeken met scholen en sociaal-culturele instellingen en dan nog meer inzetten op taalontwikkeling en het bestrijden van laaggeletterdheid. De SP kan dit alleen maar toejuichen.

Lees verder
15 november 2018

Uit de raad: begrotingsbehandeling 2019

Betoog van fractievoorzitter Katinka Coenen

 

Begrotingsbehandeling 2019

 

Beste inwoners van Brunssum, raadsleden, collegeleden en voorzitter,

 

Het zijn verwarrende tijden in ons land. Nederland wordt als maar rijker maar ziekenhuizen gaan van de ene op de andere dag failliet. Een heel rijk land maar de BTW op belangrijke levensbehoeften gaat binnenkort omhoog, veel van onze ouderen hebben te maken met steeds lagere pensioenen en nog steeds groeien veel kinderen op in armoede in dit rijke land.

Lees verder
12 oktober 2018

SP Marktactie voor de Bieb

 

SP Brunssum staat zaterdag 20 oktober in het centrum van Brunssum van 10.00 uur tot 12.30 uur.

De SP is benieuwd naar de mening van de inwoners van Brunssum over het voortbestaan van de bibliotheek in zijn huidige vorm. Hoe kijken de inwoners er tegen aan? Wat vinden zij belangrijk? En wat hebben de inwoners er voor over?

De afgelopen jaren is er fors bezuinigd op de bibliotheek, geheel tegen de zin van de SP. Op dit moment betaalt de gemeente  Brunssum van alle Zuid Limburgse gemeentes, op Simpelveld na, de laagste bijdrage per inwoner.

Onlangs heeft het huidige bestuur van de bibliotheek om een verhoging van de huidige subsidie bedrag gevraagd. Om de zelfstandigheid van de bibliotheek te behouden zijn er namelijk investeringen nodig. Op deze manier kan men meer activiteiten organiseren in de wijken en de samenwerking opzoeken met sociaal-culturele instellingen en scholen, dit ter bevordering van het lezen, taalontwikkeling en het bestrijden van laaggeletterdheid.

We horen graag uw mening

 

Contactpersoon: Katinka Coenen t.06-44011528

Lees verder
7 oktober 2018

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

 

De SP Brunssum nodigt u uit voor een ledenvergadering die plaats zal vinden op maandag 29 oktober 2018 in het oude gemeentehuis van Brunssum (Lindeplein 2B). We starten om 19:30 uur en eindigen om  21:30 uur.

Tijdens deze ledenvergadering bespreken wij het conceptverkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen die plaatsvinden op woensdag 20 maart 2019.

Het conceptverkiezingsprogramma zal vanaf 22 oktober op spnet.nl te zien zijn. U kunt daar inloggen met uw lidmaatschapsnummer dat terug te vinden is op uw ledenpasje. Wilt u liever een papieren exemplaar om het eens op uw gemak te kunnen doorlezen? Dat kan dan ook. U kunt daarvoor bellen naar 06-12569052 of mailen naar helena56@ziggo.nl en dan wordt ervoor gezorgd dat u het programma op papier ontvangt.

Graag zie ik u op 29 oktober om 19:30 uur in het oude gemeentehuis in Brunssum. Laat alstublieft weten of u wel of niet kunt komen via het bovenstaande telefoonnummer of per e-mail.
 

Met vriendelijke groet,

Helena Schrijen-Wijnen. 

Voorzitter SP-afdeling Brunssum.

Lees verder
9 september 2018

Zonnepanelen tellen mee bij de WOZ-waarde en het eigenwoningforfait!

Marcel Schrijen. Gemeenteraadslid SP Brunssum.

De waarde van zonnepanelen op een huis mag worden meegerekend bij de WOZ-waarde van de woning. Dat meldt belastingadvieskantoor Meijburg op basis van een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Een inwoner van Emmen ging in beroep tegen de bepaling van de WOZ-waarde van zijn huis. De gemeente had die vastgesteld op 223.000 euro, waarbij 3.000 euro werd gerekend voor de zonnepanelen.

De klager vond de berekende WOZ-waarde sowieso al te hoog en vond tevens dat de zonnepanelen niet hadden mogen meetellen hierin, maar de rechtbank ging hier niet in mee.

Lees verder
6 juli 2018

Uit de raad

Dinsdag 3 juli

Jaarstukken 2017

 

Voorzitter,

In de jaarstukken van 2017 staat vermeld dat er een positief resultaat te zijn van 3,1 miljoen euro is. De grootste oorzaak is dat er hoge bijramingen zijn geweest in de programmarapportage. Zonder deze bijramingen zou het resultaat van 2017 990.000 euro positief zijn geweest. Ook het Sociaal Domein heeft zonder deze bijraming nog een overschot van wel 179.000 euro! Dat is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Er wordt nu al een paar jaar geroepen dat er op Sociaal Domein oplopende tekorten zijn.

Lees verder
6 juli 2018

Belastingverhoging woningcorporaties

Marcel Schrijen, Fractielid en SP woordvoerder wonen Brunssum

Beste burgers,

De SP Brunssum heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het volgende:

Inleiding:
De regering legt de woningcorporaties extra belastingen op van een miljard euro. Zo worden corporaties zwaar geraakt door de ATAD-richtlijnen (de Anti Tax Avoidance Directive, bedoeld om belastingontduiking van bedrijven tegen te gaan). Dat is bizar. Op deze manier wordt veel geld onttrokken aan de kassa van de corporaties. Dat gaat ten koste van broodnodige investeringen in goede betaalbare woningen. En het is ook niet nodig. Frankrijk en België laten zien dat vrijstelling voor corporaties mogelijk is. 

Lees verder
7 juni 2018

Oproep aan de leden: Tribune bezorgers gezocht!

Helena Schrijen, Afdelingsvoorzitter

Beste tribune lezers, geachte partijleden

Het vakantieseizoen is bijna aangebroken en alle politieke acties lopen bijna op hun einde. Ik heb drie vragen voor jullie:

Lees verder
30 april 2018

Uit de raad

Dinsdag 10 april 2018

Voorzitter,

De SP vindt het  zeer belangrijk dat raadsleden integer zijn en dat het bestuur van onze gemeente van onbesproken gedrag is.

De vraag is echter of deze aanpak waar wij vandaag over moeten besluiten, ons echt vooruit helpt. 

Lees verder
16 april 2018

De foutieve beweringen door BBB lijst Palmen in de consumentenwijzer week16/2018 over de SP.

Wat BBB lijst Palmen in de Consumentenwijzer beweert slaat nergens op.

Eerst de feiten:

1. Palmen beweert dat de SP Heerlen het ziekenhuis van Brunssum heeft afgepakt.

Gemeenten hebben geen zeggenschap over ziekenhuizen, ook Heerlen niet. Daarvoor moet je helaas bij de zorgverzekering zijn. De zorgverzekering heeft immers ook de fusie afgedwongen met het zo goed als failliete Orbis in Geleen en het toenmalige Atrium. Daar was niemand in Heerlen of Parkstad blij mee, maar daar had niemand iets over te zeggen. Die fusie was in het nadeel van Heerlen, Kerkrade en Brunssum en de gevolgen daarvan en, inclusief de financiële tekorten, zijn nog steeds voelbaar.

Lees verder

Pagina's