h
20 september 2021

Woonactie: een goed en betaalbaar huis voor iedereen!

Foto: SP

 

In Nederland moet je kunnen rekenen op een goed en betaalbaar huis. Zo simpel is het. Maar we zitten in een wooncrisis: een goed en betaalbaar huis is steeds lastiger te vinden. Politici maakten van wonen een markt en besloten hard te bezuinigen. De gevolgen raken grote groepen in de samenleving hard. De huren zijn te hoog, de wachtlijsten te lang en kopen is vaak onmogelijk. De kwaliteit van de huurwoningen laat te wensen over. Er is sprake van slecht onderhoud, gebrekkige isolatie en vocht en schimmelproblemen.Eén op de drie kinderen in Nederland woont in een ongezond huis. Je betaalt je scheel, maar voor wat eigenlijk?

Lees verder
11 september 2021

Nieuwe lijsttrekker stelt zich voor

Foto: SP

 

Mijn naam is Johan Arts, en ik ben TROTS! Trots op het feit dat ik de lijsttrekker mag zijn van SP Brunssum tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Lees verder
8 september 2021

Verkiezing nieuw bestuur en lijsttrekker

Verkiezing nieuw bestuur en lijsttrekker

 

Het is de taak van elke afdeling om één keer in de twee jaar een algemene ledenvergadering te organiseren voor de verkiezing van een nieuw afdelingsbestuur. De SP afdeling Brunssum heeft dit maandag 6 september jl. gedaan. Alle leden die dat wilden konden hun stem uitbrengen. Ook kon iedereen zichzelf verkiesbaar stellen voor het bestuur. Tom Lurken werd in zijn functie als voorzitter herkozen voor een nieuwe termijn van twee jaar. Ook verkozen werden Brigitte Arts (organisatiesecretaris), Johan Arts en Marcel Schrijen (algemene bestuursleden). Elk kregen tien stemmen vóór, nul tegen en nul blanco. Hierbij namen we afscheid van vertrekkende bestuursleden Rob Beckers en Caroline Reinders die vanwege privé omstandigheden hun functie al geruime tijd niet meer konden uitoefenen.

Lees verder
30 augustus 2021

Uitnodiging Stop AWACS fietstocht

Beste Leden;

 

Ook al heeft u de laatste tijd minder van ons gehoord, achter de schermen gaat onze inzet voor een gezonder bestaan zonder de overlast van de AWACS, gewoon door.

 

Mede door de Covid-19 pandemie waren de gebruikelijke, publieke bijeenkomsten niet mogelijk.

 

Vandaar dat wij u, via deze brief  bijpraten.

 

Als allereerste, noteer 3 oktober 2021, 13.00 uur in uw agenda.

Er vertrekt dan een “Stop AWACS” fietstocht vanaf de ingang van de voormalige Curverfabriek aan de Hoogenboschweg/ Boschstraat   te Brunssum.

Lees verder
30 augustus 2021

Algemene Ledenvergadering 6 september

Het is de taak van elke afdeling om één keer in de twee jaar een ledenvergadering te organiseren voor de verkiezing van een nieuw afdelingsbestuur. Alle leden die dat willen mogen hun stem uitbrengen. Ook mag iedereen zichzelf verkiesbaar stellen voor het bestuur. Daarbij worden er een voorzitter en een organisatiesecretaris in functie gekozen door alle aanwezige leden. Tom Lurken stelt zich daarbij opnieuw kandidaat als voorzitter en Brigitte Arts-Robeerts als organisatiesecretaris. Johan Arts en Marcel Schrijen stellen zich beide kandidaat als algemene bestuursleden.

Lees verder
25 juli 2021

Succes: nieuwe voorrangssituatie rotonde Emmaweg-Koolweg

In de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces, afgelopen dinsdag 20 juli, lag er een stuk voor over extra budget voor de renovatie van het Treebeekplein. Onderdeel daarvan was de wijziging van de Koolweg in een 30 km zone. Ook zal er een parkeerstrook komen langs één kant en een parkeerverbod langs de andere kant, waarmee tegemoet wordt gekomen aan de wens om iets te doen aan de verkeersoverlast bij de basisschool. Eén dossier bleef echter liggen: de lang gekoesterde wens van de bewoners om de voorrangssituatie van de rotonde Emmaweg-Koolweg aan te passen voordat er een ernstig verkeersongeluk zou gebeuren!  

Lees verder
14 juli 2021

Uit de raad. Succes: wethouder zegt toe in te zetten op eerlijke energietransitie!

In de raadsvergadering van 8 juni lag de regionale energiestrategie voor ons om de doelstellingen van de klimaatafspraken van Parijs te vertalen naar regionaal niveau. In 2030 moet 70% van alle elektriciteit opgewekt in ons land duurzaam zijn, opgewekt met wind en zon, en ook voor Zuid Limburg ligt daar een opgave. Ook gaan we van het gas af. De SP is hier ook voor, want wij willen een schone, leefbare aarde die we kunnen doorgeven aan de generaties na ons. De eindigheid van fossiele brandstoffen en de milieueffecten maken een overstap naar hernieuwbare energiebronnen onvermijdelijk.                 

Er zijn echter behoorlijke haken en ogen aan de implementatie hiervan, meer bepaald waar de rekening voor deze transitie straks komt te liggen. Het beleid van de rijksoverheid jaagt, zoals we onlangs nog in het nieuws hebben gezien, de energierekening alsmaar omhoog voor de gewone burger. Tegelijkertijd worden grote vervuilers zoals Shell en de NAM de hand boven het hoofd gehouden terwijl ze nog altijd gezondheidsschade en in het noorden des lands zelfs aardbevingen veroorzaken! Dit kan natuurlijk niet langer.                                    

Lees verder
16 juni 2021

Uit de raad

8 juni 2021

Beste inwoners van Brunssum, leden van de Raad en voorzitter,

 

Vorig jaar had 8% van de Nederlandse huishoudens te maken met problematische schulden.

Er rust nog een flinke taboe op het hebben van schulden. De term alleen al  schuld/ ‘schuldenaar” impliceert in feite al: de schuld ligt bij jou.  Helaas kijkt de maatschappij er meestal ook op die manier naar. Het zal wel aan hem of  aan haar zelf liggen.  Mij zal dat niet zo snel overkomen! Schaamte speelt bij de schuldenaar vaak zodanige grote rol dat hij niet meteen hulp durft in te schakelen waardoor achterstallige betalingen zich steeds meer op gaan stapelen en er  grote problemen ontstaan.

Lees verder
26 april 2021

Motie onderzoek openstellen schoolpleinen overgenomen.

In deze regio is er veel aandacht voor het JOGG : jongeren op gezond gewicht en  voor gezonde bassischolen. Daarom is het belangrijk dat er zoveel mogelijk wordt ingezet op het kunnen bewegen maar ook om hun sociale vaardigheden en motoriek te kunnen ontwikkelen.

Lees verder
26 april 2021

Vrijstelling giften bijstand: ook per 21 april jl in Brunssum.

We kennen inmiddels allemaal wel de boodschappenaffaire waarbij een mevrouw in gemeente Wijdemeren die een bijstandsuitkering ontvangt,  duizenden euro’s terug moesten betalen aan de gemeente omdat haar moeder boodschappen voor haar kocht.

Daarop is oa door de SP in de Tweede kamer een motie ingediend en aangenomen om een landelijke vrijstelling van giften in te stellen van 1200 euro per jaar.

Lees verder

Pagina's