h
8 november 2017

Afdelingskrant

Foto: SP

Lees verder
8 november 2017

In de buurt

Ook de SP in Brunssum ging vandaag de straat op. De allernieuwste afdelingskrant werd aan de bewoners aangeboden en gesprekken gevoerd over het wel en wee in Brunssum  #voorelkaar

Foto: SP

Lees verder
2 november 2017

Uitnodiging ledenvergadering donderdag 23 november

Beste Leden,

Helena Schrijen. Voorzitter

Op donderdag 23 november wordt er een Algemene ledenvergadering gehouden in de Brikke Oave om 19.30 uur.

Wij nodigen jullie hierbij van harte uit om daaraan deel te nemen.

Lees verder
23 oktober 2017

Betoog SP n.a.v. installatie nieuwe wethouders op 10 oktober

De raadsvergadering van 26 september was een van de dieptepunten van de afgelopen jaren. Er lag geen gezamenlijke analyse over wat er nu precies aan de hand is rond de herindeling. In feite is er zelfs helemaal geen acuut gevaar voor herindeling. Maar omdat er niet naar elkaar geluisterd wordt en eigen opvattingen en verwijten als maar herhaald werden zitten we nu met de gebakken peren.

Katinka Coenen. Fractievoorzitter

Lees verder
7 oktober 2017

Stuur Tihange met Pensioen

Beste allemaal,

We organiseren de vervolgactie `Stuur Tihange met pensioen´ en wel op
maandag 30 oktober.

De bedoeling is om een actietour langs 4 grote pensioenfondsen in
Nederland te maken met een bus. We starten in Heerlen (ABP) om vervolgens Zeist (zorg en welzijn), Den Haag (metaal & techniek) en Amsterdam (bouw)te bezoeken.

Lees verder
28 september 2017

Betoog initiatiefvoorstel bestuurscommissie herindeling

De SP is van mening dat een herindeling die zo maar van bovenaf opgelegd wordt, echt niet kan. Dat hebben we meerdere malen in deze raad gezegd en ook de SP fractie in provinciale staten heeft daarom gestemd tégen het voorstel om zo maar opeens ook Brunssum in een herindeling van Heerlen en Landgraaf te betrekken. En laten we wel wezen. Het was ook geen zorgvuldig voorbereid voorstel in provinciale staten. Het was meer een politieke deal van een aantal fracties.

Lees verder
12 september 2017

BENT U KANDIDAAT VOOR DE NIEUWE GEMEENTERAAD?

Heeft u er wel eens over nagedacht om u kandidaat te stellen voor de gemeenteraad van Brunssum? Om actief te worden in de stad waarin u leeft en woont en volop mee te beslissen over de toekomst van onze gemeente? In maart 2018 wordt de nieuwe gemeenteraad gekozen. Het SP-bestuur van Brunssum heeft een kandidatencommissie benoemd die een voorstel zal doen aan de leden over de kandidaten die verkiesbaar zullen zijn voor de SP van 2018-2022.

Lees verder
24 juli 2017

Problemen van Vandaag en hun Oplossingen

Hallo,

Mijn naam is Helena Schrijen en ik ben voorzitter van de SP afdeling Brunssum-Onderbanken. Ik zou het interessant vinden om van u als SP lid informatie te krijgen over problemen waar u tegenaan bent gelopen en hoe u deze hebt opgelost. U kunt hierbij denken aan problemen met bijvoorbeeld gemeentelijke instanties, veranderingen in de zorg, mantelzorg, de bijstand enzovoorts.

Lees verder
21 juli 2017

Sluit Tihange!

Maandagmiddag 16 juli gingen 50 SP -ers en enkele sympathisanten, onder aanvoering van Sandra Beckerman, Tweede kamerlid voor de SP en Ron Meyer, partijvoorzitter van de SP,  naar het hoofdkantoor van het ABP pensioenfonds om in gesprek te gaan over hun beleggingen in Engie; de eigenaar van de krakkemikkige kerncentrales in Tihange en Doel. Allebei gelegen kort aan de Nederlandse grens.

Foto: John Kusters

Lees verder
6 juli 2017

SP SUPER ZATERDAG IN BRUNSSUM

Zaterdag 1 juli was het Super Zaterdag.

Foto: John Kusters

Overal in het land gingen SP-ers de straat op, hun buurt in om met de bewoners te spreken over de buurt, welke dingen er fijn zijn en welke dingen men graag anders zou zien.

Lees verder

Pagina's