h

Vragen naar aanleiding van de VGZ patiëntenstop bij Zuyderland

24 november 2018

Vragen naar aanleiding van de VGZ patiëntenstop bij Zuyderland

De vragen in de onderstaande brief zullen worden gesteld aan het college van burgemeester en wethouders:

 

Aan het College B&W Brunssum

 

Maastricht, 22-11-2018

 

Schriftelijke vragen inzake patiëntenstop VGZ bij Zuyderland.

 

Klanten van VGZ die zich melden bij Zuyderland voor een eerste consult krijgen te horen dat ze tot begin volgend jaar op een wachtlijst komen, of zich bij een ander ziekenhuis moeten melden. Het gaat bijvoorbeeld om behandeling van staar, een nieuwe heup, een liesbreuk of behandeling van verschillende aandoeningen aan keel, neus of oren. Kennelijk is het ‘ingekochte budget’ voor deze behandelingen ‘op’. 

Het is overigens al voor het derde jaar op rij dat het ‘budget’ aan het einde van het jaar ‘op’ is. De patiëntenstop geldt niet voor spoedgevallen en kinderen.

Het zijn niet alleen patiënten van VGZ zelf die voorlopig niet meer welkom zijn bij Zuyderland. Ook klanten van andere verzekeraars die onder de Coöperatie VGZ vallen worden getroffen. Dat zijn Univé, ZEKUR, Bewuzt, VGZ voor de zorg, Zorgzaam, UMC en IZA. Bovenstaande leidt bij de SP tot de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het gegeven dat de zorg die door VGZ is ingekocht ‘op’ is?

2. Zo ja, bent u het met de SP- fractie eens dat allerlei goederen ‘op’ kunnen raken, maar dat deze constatering voor zorg nogal bijzonder is?

3. Bent u het met de SP-fractie eens dat het ‘op raken’ van zorg één van de consequenties is van de huidige marktwerking in de zorg?

4. Bent u het met de SP-fractie eens dat de tijd, energie (en dus kosten) die zorginstellingen (groot en klein) moeten steken in onderhandelingen met een groot aantal zorgverzekeraars beter geïnvesteerd kunnen worden in de zorg?

5. Er is sprake van een hoeveelheid zorg die Zuyderland aan (in dit geval) VGZ-patiënten mag leveren. Blijkbaar is die hoeveelheid zorg overschreden. Bent u het met ons eens dat het hanteren van quota meer iets is voor vis of melk, maar niet voor het verlenen van zorg?

6. Kunt u aangeven wat het betekent voor patiënten uit Heerlen/Parkstad dat ze niet meer terecht kunnen bij Zuyderland en dat ingrepen dus blijkbaar uitgesteld moeten worden tot het nieuwe begrotingsjaar als er weer nieuwe ‘quota’ beschikbaar zijn?

7. Klanten’ kunnen zich melden bij andere ziekenhuizen in de regio, aldus de persberichten. Dat betekent dat men dient uit te wijken naar het MUMC in Maastricht. Kunt u aangeven of patiënten daar op korte termijn terecht kunnen?

8. Als men daar op korte termijn niet terecht kan, waar kan dat dan wel volgens u?

9. Heeft u zicht op de criteria op basis waarvan VGZ zorg heeft ingekocht?

10. Heeft u zicht op de criteria op basis waarvan VGZ zorg heeft ingekocht?

11. Bent u het met de SP-fractie eens dat een Nationaal Zorgfonds een goed alternatief is voor deze uitwassen van de marktwerking? Zie: https://nationaalzorgfonds.nl.

 

Graag beantwoording van de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn.

 

Katinka Coenen

Fractievoorzitter SP Brunssum

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier