h
13 november 2022

Verslag Algemene Beschouwingen 1 november 2022

Op 1 november 2022 vonden de Algemene Beschouwingen van de gemeente Brunssum plaats , met de huidige ellende en armoede als centraal thema in de betogen van iedere fractie. Iedereen beseft zich dat er nú actie moet worden ondernomen betreffende de mensen die het (bijna) niet meer redden.

Lees verder
7 november 2022

Betoog begroting 01-11-2022

Inleiding Mevrouw de Voorzitter, geacht College, geachte Raad, Vanochtend liep ik met mijn hond door Treebeek. Een wijk, die nog altijd het mijnverleden uitademt, een wijk die in de herfstkleuren nog meer elan krijgt. Een wijk uit het mijnverleden, de tijd van harde werkers, de koempels, door wie Brunssum mede mooi en groot geworden is. Één van de vele wijken en gebieden van Brunssum, die mij trots maakt deze als Raadslid te mogen vertegenwoordigen.

Lees verder
13 september 2022

SP stelt vragen over armoede door inflatie in Brunssum

Vanwege de enorme financiële problemen waarvoor huishoudens zich door de gierende inflatie gesteld zien, heeft de SP fractie tweemaal schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W, zogeheten artikel 43 vragen: het gemeentebestuur is verplicht om hier binnen een termijn van zes weken op te reageren. Hieronder vindt u beide brieven die wij het gemeentebestuur hebben doen toekomen:

Lees verder
13 september 2022

SP stelt vragen over achterstallig onderhoud Horizonstraat.

Vanwege klachten over achterstallig onderhoud in de Horizonstraat, heeft de SP fractie schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W, zogeheten artikel 43 vragen: het gemeentebestuur is verplicht om hier binnen een termijn van zes weken op te reageren:

Lees verder
13 september 2022

SP Brunssum in actie voor meer koopkracht

Steeds meer mensen komen in de problemen door de gestegen kosten voor energie, boodschappen en tanken. Bijna één op de tien kinderen leeft volgend jaar zelfs in armoede, heeft het CPB onlangs bekend gemaakt. Terwijl de winsten van grote bedrijven torenhoog zijn, stijgende de kosten voor mensen en blijven de inkomens achter. De SP in Brunssum is daarom een campagne begonnen voor meer koopkracht. Volgens de partij moeten de kosten omlaag en de inkomens omhoog.

Lees verder
27 april 2022

Hulp aan onze Oekraiense vluchtelingen.

Het zal je maar gebeuren: de ene dag heb je nog je huisje, je gezin, de volgende dag regent het bommen op je stad en rest er slechts nog een rokende puinhoop van wat ooit van jou was. Je staat er alleen voor en uit pure angst en ontreddering moet je je stad ontvluchten. Op de vlucht voor vijandelijke soldaten, weg van alles wat je ooit hebt opgebouwd.

Lees verder
8 maart 2022

Het ware verhaal over de herindeling

In de laatste editie van de consumentenwijzer, geplaatst door het PAK, hebt u kunnen lezen dat u 16 maart kunt stemmen voor een nieuw bestuur van Brunssum, maar dat u die mogelijkheid bijna was ontnomen! Als het aan die verduivelde SP, als een van die verschrikkelijke landelijke partijen, had gelegen dan zou Brunssum heringedeeld zijn bij Heerlen: een asgrauw vooruitzicht! Het strijdbare verzet van de lokale partijen zou die Anschluss bij Heerlen hebben voorkomen en, meer nog, hebben gezorgd voor sociaal beleid en een financieel gezonde gemeente. Dit verhaal is een leugen.

Lees verder
10 januari 2022

SP stelt vragen over bezuinigingen in de zorg!

Aan college van Burgemeester & wethouders,

Brunssum, 5-1-2022

Betreft: De zorg verdient meer dan alleen applaus
Al voordat iemand van corona had gehoord, stond onze zorg onder druk. De verzorgingshuizen moesten hun deuren sluiten, op de thuiszorg werd bezuinigd, tienduizenden zorgverleners zijn ontslagen en IC-afdelingen, eerstehulpposten en complete ziekenhuizen verdwenen onder de kabinetten Rutte.
Hierdoor werd de werkdruk voor zorgmedewerkers steeds hoger, moesten mensen die zorg nodig hebben een torenhoog eigen risico betalen en doordat ze van onze zorg een markt maken wordt veel tijd en geld verspild en kiezen zorgverleners ervoor om de zorg te verlaten. Deze problemen zijn nog duidelijker geworden door de coronacrisis. Het uitkleden van onze zorg, leidt tot grote problemen waardoor onze zorg snel overloopt en de hele samenleving hieronder lijdt. Iedereen ziet nu dus dat we extra moeten investeren in onze zorg. Toch? Helaas. Het kabinet Rutte 4 wil op de zorg gaan korten.
Ze roepen dat er meer geld naar de zorg gaat, maar dit is omdat we met steeds meer inwoners zijn en steeds ouder worden. Uiteindelijk blijft er door de plannen van Rutte 4 per persoon minder geld voor de zorg over. En de tekorten zijn nu al zo groot. Ze doen niets om de markt en bureaucratie uit de zorg te halen. Terwijl hierdoor juist zoveel geld en tijd bespaard kan worden!

Lees verder
9 januari 2022

SP stelt vragen over zwerfjongerenproblematiek

Naar aanleiding van berichtgeving van onder andere RTL Nieuws over de toegenomen zwerfjongerenproblematiek stelt de SP vragen. Het doel van staatssecretaris Blokhuis destijds in 2018 was nul dakloze jongeren in 2022.  Veertien gemeenten deden mee aan het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren, maar zij hebben de aantallen dakloze jongeren zelfs zien stijgen in plaats van dalen! Al schijnt de dienstverlening van gemeentes een stuk beter te zijn, we zijn er dus nog lang niet. Bovendien, een dak boven je hoofd als jongeren is één ding, maar de broodnodige bestaanszekerheid is iets anders. Daarom stelt de SP deze schriftelijke vragen:

Lees verder
23 december 2021

Petitie stop privatisering ambulancedienst

Een meerderheid van Zuid-Limburgse gemeenten wil de Ambulancedienst van Zuid Limburg privatiseren en laten fuseren met de al geprivatiseerde Ambulancedienst van Noord-Limburg. Maar een definitief besluit moet in februari 2022 nog genomen worden.
In Noord-Limburg zie je waar dat toe leidt. De vereiste aanrijtijden worden niet gehaald, maar gemeenten kunnen daar niets tegen doen omdat ze geen zeggenschap meer hebben. Bij vergelijkbare problemen in Zuid-Limburg konden gemeenten nog wel ingrijpen.
Zoals we weten, zorgt privatisering op meer vlakken niet voor de voorgespiegelde kostenbesparingen maar eerder voor een uitholling van bestaande en broodnodige voorzieningen. Daarnaast raken gemeenten, personeel én wij de zeggenschap kwijt en laten we deze belangrijke taak over aan zorgverzekeraars.

Lees verder

Pagina's