h
27 april 2022

Hulp aan onze Oekraiense vluchtelingen.

Het zal je maar gebeuren: de ene dag heb je nog je huisje, je gezin, de volgende dag regent het bommen op je stad en rest er slechts nog een rokende puinhoop van wat ooit van jou was. Je staat er alleen voor en uit pure angst en ontreddering moet je je stad ontvluchten. Op de vlucht voor vijandelijke soldaten, weg van alles wat je ooit hebt opgebouwd.

Lees verder
8 maart 2022

Het ware verhaal over de herindeling

In de laatste editie van de consumentenwijzer, geplaatst door het PAK, hebt u kunnen lezen dat u 16 maart kunt stemmen voor een nieuw bestuur van Brunssum, maar dat u die mogelijkheid bijna was ontnomen! Als het aan die verduivelde SP, als een van die verschrikkelijke landelijke partijen, had gelegen dan zou Brunssum heringedeeld zijn bij Heerlen: een asgrauw vooruitzicht! Het strijdbare verzet van de lokale partijen zou die Anschluss bij Heerlen hebben voorkomen en, meer nog, hebben gezorgd voor sociaal beleid en een financieel gezonde gemeente. Dit verhaal is een leugen.

Lees verder
10 januari 2022

SP stelt vragen over bezuinigingen in de zorg!

Aan college van Burgemeester & wethouders,

Brunssum, 5-1-2022

Betreft: De zorg verdient meer dan alleen applaus
Al voordat iemand van corona had gehoord, stond onze zorg onder druk. De verzorgingshuizen moesten hun deuren sluiten, op de thuiszorg werd bezuinigd, tienduizenden zorgverleners zijn ontslagen en IC-afdelingen, eerstehulpposten en complete ziekenhuizen verdwenen onder de kabinetten Rutte.
Hierdoor werd de werkdruk voor zorgmedewerkers steeds hoger, moesten mensen die zorg nodig hebben een torenhoog eigen risico betalen en doordat ze van onze zorg een markt maken wordt veel tijd en geld verspild en kiezen zorgverleners ervoor om de zorg te verlaten. Deze problemen zijn nog duidelijker geworden door de coronacrisis. Het uitkleden van onze zorg, leidt tot grote problemen waardoor onze zorg snel overloopt en de hele samenleving hieronder lijdt. Iedereen ziet nu dus dat we extra moeten investeren in onze zorg. Toch? Helaas. Het kabinet Rutte 4 wil op de zorg gaan korten.
Ze roepen dat er meer geld naar de zorg gaat, maar dit is omdat we met steeds meer inwoners zijn en steeds ouder worden. Uiteindelijk blijft er door de plannen van Rutte 4 per persoon minder geld voor de zorg over. En de tekorten zijn nu al zo groot. Ze doen niets om de markt en bureaucratie uit de zorg te halen. Terwijl hierdoor juist zoveel geld en tijd bespaard kan worden!

Lees verder
9 januari 2022

SP stelt vragen over zwerfjongerenproblematiek

Naar aanleiding van berichtgeving van onder andere RTL Nieuws over de toegenomen zwerfjongerenproblematiek stelt de SP vragen. Het doel van staatssecretaris Blokhuis destijds in 2018 was nul dakloze jongeren in 2022.  Veertien gemeenten deden mee aan het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren, maar zij hebben de aantallen dakloze jongeren zelfs zien stijgen in plaats van dalen! Al schijnt de dienstverlening van gemeentes een stuk beter te zijn, we zijn er dus nog lang niet. Bovendien, een dak boven je hoofd als jongeren is één ding, maar de broodnodige bestaanszekerheid is iets anders. Daarom stelt de SP deze schriftelijke vragen:

Lees verder
23 december 2021

Petitie stop privatisering ambulancedienst

Een meerderheid van Zuid-Limburgse gemeenten wil de Ambulancedienst van Zuid Limburg privatiseren en laten fuseren met de al geprivatiseerde Ambulancedienst van Noord-Limburg. Maar een definitief besluit moet in februari 2022 nog genomen worden.
In Noord-Limburg zie je waar dat toe leidt. De vereiste aanrijtijden worden niet gehaald, maar gemeenten kunnen daar niets tegen doen omdat ze geen zeggenschap meer hebben. Bij vergelijkbare problemen in Zuid-Limburg konden gemeenten nog wel ingrijpen.
Zoals we weten, zorgt privatisering op meer vlakken niet voor de voorgespiegelde kostenbesparingen maar eerder voor een uitholling van bestaande en broodnodige voorzieningen. Daarnaast raken gemeenten, personeel én wij de zeggenschap kwijt en laten we deze belangrijke taak over aan zorgverzekeraars.

Lees verder
23 december 2021

Motie voor €14 uurloon in gemeente Brunssum niet aangenomen door politiek steekspel!

In de Raadsvergadering van dinsdag 21 december hebben we de motie 14 euro minimumloon in de gemeente Brunssum voor cruciale beroepen ingebracht. Helaas is deze motie niet aangenomen mede dankzij het politieke spelletje dat werd gespeeld door het PAK en de rest van hun coalitiegenoten ( muv het BCD). Gelukkig heeft de portefeuillehouder uitgesproken dat het alsnog zal worden onderzocht om welke werknemers het gaat en wat de financiële consequenties voor de gemeente  Brunssum zal zijn. Mocht het idee worden aangenomen zal Brunssum, naast de gemeente Heerlen,  voorop lopen in de strijd voor een betere welvaart voor de onmisbare beroepen!

Lees verder
14 december 2021

Gemeenteraden voelen zich buitenspel gezet: verzet tegen fusie ambulancezorg Limburg!

Foto: Jeroen Kuit / Limburger

 

Uit de Limburger: De SP-fracties in Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Maastricht komen met een motie tegen fusie en privatisering van de ambulancezorg. Ook de Seniorenpartij Maastricht wil geen privatisering.

„Er heerst een breed gevoel dat gemeenteraden buitenspel worden gezet”, zegt fractieleider Katinka Coenen van de SP Brunssum. Dit is volgens haar „steeds vaker het geval bij belangrijke ontwikkelingen” binnen een Gemeenschappelijke Regeling (GR).

Lees verder
18 november 2021

Verslag Algemene Ledenvergadering 11 november 2021

Op donderdag 11-11-2021 heeft de SP afdeling Brunssum zijn ledenvergadering gehouden op het stadhuis. Na een voorstelronde van het nieuwe bestuur c.q. de top vijf kandidaten van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen, werd overgegaan op de rest van de agenda. Daarop stond voor de pauze: verkiezing van aspirant bestuurslid Niek Huizing tot volwaardig lid van ons afdelingsbestuur, het vaststellen van onze kandidatenlijst en het vaststellen van ons verkiezingsprogramma. Na de pauze werd overgegaan tot verkiezing van ons nieuw partijbestuur en het kiezen van een afvaardiging naar het zesentwintigste partijcongres op 11 december.

Lees verder
5 november 2021

Begrotingsbehandeling 2022

Beste inwoners van Brunssum, raadsleden, collegeleden en voorzitter,

 

 

Het jaar 2021 was opnieuw een bewogen jaar: in januari is het kabinet afgetreden vanwege de toeslagenaffaire. Dit schandaal  heeft  ervoor gezorgd dat duizenden mensen in de financiële en emotionele problemen zijn geraakt. Helaas blijft deze ellende zich maar voortslepen omdat het demissionaire kabinet het probleem niet bij de kern aanpakt en oplost.

Ook van de Coronapandemie lijken we nog niet verlost te zijn, de besmettingen lopen de laatste weken weer enorm op en de zorg raakt opnieuw overbelast door de groeiende aantallen Coronapatienten, de inhaalzorg en personeelstekorten.

We weten inmiddels dat als gevolg van de Coronacrisis de prijzen van de boodschappen en de energie flink aan het stijgen zijn en dat zal iedere burger in zijn portemonnee voelen.

Lees verder
20 september 2021

Woonactie: een goed en betaalbaar huis voor iedereen!

Foto: SP

 

In Nederland moet je kunnen rekenen op een goed en betaalbaar huis. Zo simpel is het. Maar we zitten in een wooncrisis: een goed en betaalbaar huis is steeds lastiger te vinden. Politici maakten van wonen een markt en besloten hard te bezuinigen. De gevolgen raken grote groepen in de samenleving hard. De huren zijn te hoog, de wachtlijsten te lang en kopen is vaak onmogelijk. De kwaliteit van de huurwoningen laat te wensen over. Er is sprake van slecht onderhoud, gebrekkige isolatie en vocht en schimmelproblemen.Eén op de drie kinderen in Nederland woont in een ongezond huis. Je betaalt je scheel, maar voor wat eigenlijk?

Lees verder

Pagina's