h

Uit de raad

18 maart 2018

Uit de raad

Betoog onderzoeken integriteit Dhr. Palmen 6 maart 2018

 

Voorzitter,

Er valt heel veel te zeggen over deze kwestie die Brunssum nu al zo lang in de greep heeft. Ik zal me vanavond beperken tot  enkele hoofdlijnen.

Allereerst wil ik het hebben over het eerste integriteitsonderzoek van bureau G&I .

Het is niet juist dat onze voormalige burgemeester de conclusie van het eerste onderzoek heeft opgeklopt en het integriteitsrisico van de heer Palmen, dat  omschreven werd als een ‘meer dan gemiddeld’,  communiceerde  als een ‘hoog en ernstig’ risico.  Wij moeten er als inwoners van Brunssum op kunnen vertrouwen dat de eerste burger van onze stad haar inwoners juist informeert.

En wat wij ook niet begrijpen is dat niet alle informatie aan de onderzoekers ter beschikking is gesteld. De SP-fractie wil dat  uitgezocht wordt hoe dit heeft kunnen gebeuren, of informatie met opzet is achtergehouden en of daar iemand voor verantwoordelijk is! (toezegging burgemeester).

Onjuist is ook dat dhr Palmen geen weerwoord kon leveren op het zogenaamde derde deel van het onderzoek.

Maar, ondanks dat alles, blijft het, volgens de SP, ook absoluut onjuist dat dhr. Palmen, onder druk van de huidige coalitie, benoemd werd tot wethouder van Brunssum vóórdat  de uitkomst van het integriteitsonderzoek bekend was. Dat is én blijft in strijd met de afspraken die onze Raad vastlegde.

De uitslag van het eerste integriteitsonderzoek leidde tot veel onrust en de coalitiepartijen besloten dat er een second opinion moest komen. De coalitiepartijen gingen daarbij zelfs zóver dat zij zélf  hun onderzoekers aanwezen.  Dat is natuurlijk bizar. Als er al een tweede onderzoek had moeten komen dan had dit hoogstens een geheel onafhankelijk onderzoek moeten zijn, zonder bepaling vooraf door wie het onderzoek uitgevoerd wordt. Niet voor niets luidt het gezegde: ‘Wiens brood men eet, diens woord men spreekt’.

Want waarom zouden wij er nu op moeten vertrouwen dat dit tweede onderzoek onafhankelijk is?  Te meer door de subjectieve uitingen van Professor Korsten, bijvoorbeeld dat Dhr. Palmen een hartelijke man is die inhumaan wordt behandeld en zo waren er nog een paar.

Onze indruk was dat de heer Korsten te zeer betrokken is bij de persoon Palmen. En dat hoort niet als je onderzoeker bent en een objectief oordeel moet vellen waar wij als Raad op moeten kunnen varen. Inmiddels blijkt ook nog uit de krant dat er een feitelijke onjuistheid in dit onderzoek zit die essentieel is om te oordelen over al dan niet belangenverstrengeling aan de zijde van de heer Palmen.

Er liggen nu twee integriteitsonderzoeken voor één persoon. Voor de second opinion moest de gemeente  ruim 40.000 euro extra betalen.

Maar, wat is Brunssum daar nu mee opgeschoten? Is de  kou nu uit de lucht? Zijn de problemen die volgens de SP-fractie de benoeming van de heer Palmen  als wethouder in de weg stonden opgelost? Dat is de vraag die wij vanavond moeten beantwoorden.

Het integriteitsrisico is volgens het tweede onderzoek niet hoog en ernstig, maar wie het onderzoek goed leest van Korsten en Elzinga ziet dat er wel degelijk een risico is. Ook volgens Korsten en Elzinga heeft Dhr. Palmen jarenlang een sfeer van belangenverstrengeling rond zichzelf gecreëerd. Of zoals zij het noemen: Dhr. Palmen ging vaak langs het ravijn en heeft mist gecreëerd rondom de overgang van zijn eigendom.

Daarnaast dreigt dhr Palmen de gemeente al jaren met een forse schadevergoeding. Die mogelijke eis tot schadevergoeding van onder andere een bedrag van 1 miljoen aan immateriële schade, neemt overigens bijna Hollywood-achtige proporties aan. Korsten en Elzinga verwijten dhr Palmen dat hij deze eis tot schadevergoeding jarenlang boven de markt heeft gehouden en gebruikt als politiek drukmiddel.

Wij wéten dat Brunssum nu al jarenlang gegijzeld wordt door het meningsverschil van de privépersoon Palmen en de gemeente. De sfeer in de raad wordt daarmee verpest. De  raad wordt betrokken in deze privékwestie. En dat hoort niet!

De SP heeft altijd gezegd dat als  een burger schade wordt aangedaan door de gemeente hij daarmee naar de rechter kan stappen. Daar moet de rechter over oordelen en niet de gemeenteraad omdat Palmen nu toevallig gemeenteraadslid is.

Wat brengt nu de toekomst? Is de dreiging met een  schadeclaim als politiek drukmiddel van de baan? Korsten en Elzinga beweren in het rapport dat Dhr. Palmen geen enkele mogelijkheid meer bezit om een claim in te dienen van welke aard dan ook, aangezien hij  geen eigenaar meer is van de grond.

De SP betwijfelt dit ten zeerste!

Tot op de dag van vandaag schept Dhr. Palmen geen duidelijkheid. Wij vrezen dat dit als dreiging en als politiek drukmiddel boven  Brunssum blijft hangen en de verhoudingen blijft verzieken.

De SP vindt dat dit dreigen nu afgelopen moet zijn en dat dit gedrag niet past voor een wethouder en ook niet voor een raadslid. Wij vragen de heer Palmen ons duidelijkheid te geven. Blijft hij dreigen met een mogelijke schadeclaim? Houdt hij Brunssum gegijzeld in zijn persoonlijke conflict met de gemeente? Of doet hij hier afstand van?

Overigens wil ik hier opmerken dat de SP-fractie denkt dat ondertussen de schade voor Brunssum veel groter is dan die voor de heer Palmen ooit geweest kan zijn.

Voorzitter, mijn laatste punt betreft nog het volgende. Dat er sprake is van ernstig verstoorde verhoudingen in de raad is ons al langer duidelijk. De sfeer is verdeeld en daar heeft niet alleen de raad last van maar heel Brunssum. Brunssum verdient dit zeker niet!

Zo kan het volgens de SP niet langer doorgaan. Wij moeten zoeken naar oplossingen. Daarbij moet ook gekeken worden naar fouten die er door de gemeente gemaakt zijn. Ik roep u op een voorstel te doen hoe de verhoudingen verbeterd kunnen worden.

Ik rond af. Ondanks de beperkingen van beide onderzoeken spreken zij beiden van een integriteitsrisico.

Ook de conclusie van  Korsten en Elzinga is dat er risico’s aan de persoon van de heer Palmen blijven kleven. Zij spreken over kwetsbaarheden op het vlak van bestuurlijke professionaliteit, communicatief vermogen en integriteit die aan hem zijn gaan kleven.

In feite concluderen zij dat dhr Palmen niet meer benoemd moet worden tot wethouder. Korsten en Elzinga doen daarbij een oproep tot bezinning, zowel aan de heer Palmen zelf als aan de raadsfracties van Brunssum om dhr Palmen niet meer in de positie te brengen van wethouder.

Mijn vraag is dan ook aan de heer Palmen: wat gaat hij met dit advies doen en wat doen de partijen die de heer Palmen gekozen hebben als wethouder met dit, door hen zelf gevraagde, advies?

Op basis van beide onderzoeken is de SP van mening dat Dhr Palmen  geen geschikte kandidaat  is voor het wethouderschap en dat hij op moet stappen. Het zou dhr Palmen sieren als hij zelf besloot om af te treden.

Wat de SP betreft moet het bestuur van Brunssum van onbesproken gedrag zijn!

Reactie toevoegen

U bent hier