h

Uit de raad

20 december 2017

Uit de raad

Betoog onderzoekscommissie

Uit de raadsvergadering d.d. 12-12 2017

We worden nu al maanden gegijzeld door deze situatie waarbij de huidige coalitie 2 fouten heeft gemaakt.

  1. Men  heeft een wethouder geïnstalleerd zonder de uitkomst van de integriteitstoets af te wachten
  2. Vervolgens heeft men de wethouder laten zitten terwijl uit de  integriteitstoets bleek dat hij een hoog risicogehalte heeft.

 

Nu wordt er een voorstel gedaan om het gronddossier van de wethouder te onderzoeken. Doelstelling : reconstructie van de feiten en de handelingen en gebeurtenissen tussen de wethouder en de gemeente. Nu heeft de SP op zich niets tegen een onderzoek. En wij gaan er ook zeker niet over wie van de twee gelijk heeft.

Maar in dit geval ligt het toch even anders: het gaat hier namelijk om een individueel probleem van een wethouder. En deze wethouder heeft wel gedreigd met een schadeclaim van 1.5 miljoen euro tegen de gemeente.

En wat gaat deze wethouder doen met de informatie die uit het onderzoek komt?  Het gevaar van belangenverstrengeling ligt dan ook weer op de loer. In feite geeft de raad dan de benodigde info op een presenteerblaadje aan de wethouder op kosten van de gemeente zodat hij alsnog een claim kan indienen tegen de gemeente. Het kan niet gekker worden. Hij heeft een bevoorrechte positie die de inwoners van Brunssum niet hebben ; zij kunnen geen info gebruiken tegen de gemeente gebruiken als zij een procedure hebben lopen.

Ook de constructie met de rekenkamercommissie is dubieus. Er zitten namelijk ook raadsleden in deze commissie; dit kan nooit een onafhankelijk manier van beoordelen zijn. Normaal geeft een rekenkamercommissie ook aanbevelingen en conclusies. Dat mag nu niet; de raad moet uiteindelijk weer een oordeel vellen.

En dat is natuurlijk ook heel vreemd: een hele raad die wordt betrokken bij een prive kwestie van een wethouder. Hij probeert al jaren op allerlei manieren de gemeenteraad van Brunssum te betrekken in zijn conflict. Met dit voorstel wordt de gemeenteraad van Brunssum steeds verder in dit conflict getrokken. De kans dat dit de verhoudingen verbetert lijkt me niet groot.

Dat heeft juist een negatieve invloed op de politieke verhoudingen in Brunssum. Dat hoort niet en dat moet niet doorgaan. Bovendien gaat dit conflict niet alleen om het gronddossier van de wethouder maar om meerdere zaken; dat heeft de integriteitstoets ook aangegeven. Dus de vraag is of de andere kwesties dan ook opgelost nav dit onderzoek. .

De SP kan niet beoordelen of de wethouder al dan niet tekort gedaan is door de gemeente Brunssum. Als de wethouder dat vindt moet hij net als iedere andere Brunssummer met zijn claim naar de rechter gaan. Dat is de meest onafhankelijke beoordelaar.

De coalitie heeft samen met deze wethouder een probleem gecreëerd welke ons nu al maanden in de greep heeft. . Het probleem waar het werkelijk om gaat blijft bestaan. Dat probleem is immers dat er al een onafhankelijk advies ligt dat stelt dat de betreffende wethouder een belangrijk integriteitsrisico vormt en dat hij en de partijen die hem steunen hun eigen verordening die hierover gaat aan hun laars lappen. De wethouder blijft zitten en iedereen is voor het onderzoek naar hem aan het werk.

Gedurende het onderzoek blijft hij ook gewoon wethouder. In feite wordt nu een meerderheid van de raad voor zijn karretje gespannen. Het is de omgekeerde wereld!

Door deze kwestie verlammen de coalitiepartijen en de wethouder de politiek in Brunssum. Het enige wat de wethouder nog kan doen om uit deze impasse te komen is opstappen.! Conclusie: de SP zal een onderzoek naar de gang van zaken via de raad zeker niet en nooit steunen. 

Katinka Coenen

Fractievoorzitter

Reactie toevoegen

U bent hier