h

HULPDIENST SP AFDELING BRUNSSUM

Hulp en advies voor iedereen, daarvoor is de SP Hulpdienst. U wordt geholpen met een advies of een verwijzing naar de juiste instantie. Natuurlijk kunt u bij ons ook terecht voor zaken die de politiek laat liggen; met de Hulpdienst hebt u dus een rechtstreekse verbinding naar de politiek.

Of stuur een E-Mail naar : brunssum@sp.nl

De medewerkers van de SP-Hulpdienst zijn vrijwilligers. De SP helpt mensen om op te komen voor hun belangen. Komt een vraag of probleem vaak naar voren, dan zet de SP dit onderwerp op de politieke agenda doormiddel van acties en parlementaire initiatieven. De SP voert geen juridische procedures namens u en u kunt de SP ook niet machtigen om namens u op te treden. De medewerkers adviseren u naar eer en geweten, maar u blijft altijd zelf verantwoordelijk voor uw verweer.

U bent hier